ملک سلیمان

Sep 10, 2009
The KINGDOM of SOLOMON movie film
فیلم سینمایی ملک سليمان النبي

The Kingdom of Solomon (in persian: ملک سلیمان molk-e soleiman) directed by Shahriar Bahrani and produced by the Farabi Cinematic Foundation. It features the life of Prophet Solomon (as) based on the narrations from the Holy Quran.
 Other names:
Kraljevstvo Salomon (Croatian)-   所羅門王國 (Chinese)- מלכות שלמה (Hebrew)- مملكة سليمان (Arabic)


ملک سلیمان جدیدترین ساخته شهریار بحرانی است که آن را می توان فصلی جدید در سینمای ملی ایران نامید. بهره گیری از تکنولوژی روز فیلمسازی دنیا در خلق جلوه های بصری رایانه ای این فیلم که توسط لئو لو (مدیر جلوه های ویژه هالیوودی که از کارهای وی به فیلم تاریخی رزمی "ببر خیزان اژدهای پنهان" اشاره نمود) انجام می گیرد، خود میتواند سرآغاز تولید آثاری شود که بسیاری از فیلمسازان ایرانی بعلت کمبود فناوری بومی تاکنون قادر به اجرای آنها نبوده اند
ملک سلیمان توسط بنیاد سینمایی فارابی و با هزینه های بودجه دولتی ساخته شده است که تولید کنندگان آن داستان فیلم را در دو قطعه جداگانه روایت می کنند


The Kingdom of Solomon movie Poster پوستر ملک سلیمان النبی
The Kingdom of Solomon movie Poster پوستر ملک سلیمان النبی

Cast and Credits:

Writer and Director
Shahriar Bahrani
Director of Photography
Hamid Khozouee
Editor
Mohammadreza Moyeeny
Art Director
Hamid Ghadirian
VFX Supervisor
Leo Lo
Make up
Saeed Malekan
Sound Mixer
Kinson Tsang
Sound Recorder
Behrouz Moavenian
Production Manager
Farhad Keynejad
International Affairs
Mehdi Zavari
Producer
Mojtaba Faravardeh


Actors:

Amin Zendegani***Solomon

Mahmoud Pakniat***Yazar

Elham Hamidi***Miriam

Hossein Mahjoub***Assef

Alireza Kamalinejad***Adonia

Zahra Saeedi***Mikal

Mehdi Faghih***Yohan

Arjang Amirfazli***Ara

Javad Taheri***Abshaluom

Abas Ghelich loo***Shae

Sirous Saber***Yoaab

0 Comments نـظــر:

Post a Comment