عرضه فيلم و جذب مخاطب

Mar 1, 2010
فيلمسازان ما به پخش وعرضه آثار خود توجه کمتري دارند
Our Filmmakers pay less attention to Distributing of their works

Reza Ostadi on Sunday in an interview with IRNA (Islamic Republic News Agency) said: Producing of a film in Iran is one part and distributing is the other important part of a film that most of our filmmakers don't see the second part in their film producing.
He also in introducing of success and revenue elements of Iranian films in the next year (1389 a.h) stated: Success and revenue of films depend on some things like screening season, economic ability of audience, tickets' cost and governmental cinema subsidies.
In Ostadi's opinion, there is good films such as Keifar ' Retribution' and Molke Soleiman 'The kingdom of Solomon' in the year 1389 to be screened.

He continued: There are some films that reviewers had good opinion about them but we should wait to see how people will spend money for them like the film 'Tala va Mes' (Gold & Copper).

This Iranian cinema Reviewer believes that it is hard to predict about screening successes of the next year films and said: All of us thought that the film 'About Eli …' would have success in Oscar but it didn't.

Reza Ostadi informed: We should increase the public knowledge about our cinematic products that are going to be screened in 1389. For example 'The kingdom of Solomon' is a new experiment in Iran that well advertising about it, will have a huge part to attract audience to the theaters.
"رضا استادي" روز يکشنبه در گفت وگو با ايرنا افزود: توليد در سينماي ايران يک بخش است و عرضه قسمت مهم ديگري از يک اثر سينمايي به شمار مي آيد با اين وجود، بسياري از فيلمسازان ما بخش دوم را در ساخت آثار سينمايي خود ناديده مي گيرند.
وي درمعرفي عوامل موفقيت و فروش فيلم هاي سينمايي در سال آينده اظهار داشت: موفقيت فيلم ها در اکران عمومي سال 89 به چند موضوع بستگي دارد که از جمله آن مي توان به فصل اکران، وضعيت اقتصادي مردم، قيمت بليت سينما و يارانه هاي بخش سينما اشاره کرد.

به اعتقاد استادي در سال 89 فيلم هاي سينمايي خوبي براي اکران وجود دارد که آثاري همچون "کيفر" و "ملک سليمان" از آن جمله هستند.

وي توضيح داد: برخي از فيلم هاي سينمايي هستند که با استقبال منتقدان روبرو مي شوند اما بايد ديد مردم براي ديدن چنين فيلم هايي حاضر به هزينه کردن هستند و به عنوان مثال "طلا و مس" از اين جمله آثار است که با وجود کيفيت مطلوب، شايد با اقبال مخاطبان عام روبرو نشود.

اين منتقد سينما پيش بيني وضعيت اکران عمومي فيلم هاي سينمايي در سال پيش رو را بسيار دشوار خواند و گفت: همه ما تصور مي کرديم "درباره الي" در اسکار موفقيت هاي بسياري را کسب کند در حاليکه اين اثر سينمايي موفق نشد.

وي تصريح کرد: بايد سطح آگاهي مردم را نسبت به آثار سينمايي که قرار است در سال 89 اکران شوند بالا ببريم به طور نمونه "ملک سليمان" تجربه اي جديد در سينماي ايران است که آگاه سازي مردم مي تواند سهم عمده اي در جذب مخاطب به سينماهاي سراسر کشور داشته باشد.

0 Comments نـظــر:

Post a Comment