اثري درخشان در سينماي ايران

Oct 17, 2010

محمود گبرلو روز يكشنبه در گفت وگو با خبرنگار فرهنگي ايرنا افزود: بايد نگاه ويژه اي به فيلم هايي همچون ملك سليمان نبي داشت و به رغم كاستي هاي اين اثر سينمايي از آن حمايت جدي كرد.
وي خاطر نشان كرد: حمايت از فيلم هايي همچون ملك سليمان نبي سبب مي شود تا فيلمسازاني كه دغدغه ديني دارند فرصت بيشتري براي فعاليت موثر بيابند.
به گفته گبرلو، فيلم ملك سليمان نبي را نمي توان بر اساس قوانين فيلمسازي غربي بررسي كرد و اين اثر سينمايي، به سبب دربر داشتن پيام ها و ارزش هاي اخلاقي در سينماي ايران اثري قابل توجه است.
اين منتقد سينماي كشورمان تصريح كرد: تاريخ سينماي ايران، فيلمي همچون ملك سليمان نبي را به خود نديده كه در اين سطح زندگي پيامبران را به تصوير بكشد.
وي با بيان اينكه اين فيلم آغازي براي ورود به عرصه فيلمسازي حرفه اي است گفت: 'شهريار بحراني' در مجموع در اين اثر سينمايي موفق بوده، به هر حال وي در منظر يك كارگردان تكنيكال در كار خود حرف هايي را براي گفتن داشته است.
گبرلو، از كساني كه ناآگاهانه از ساخت فيلم ملك سليمان نبي ايراد گرفتند، انتقاد كرد و اين اثر سينمايي را دغدغه يك فيلمساز ديني دانست.
اين منتتقد سينما به اشكالاتي كه در فيلمنامه اين اثر سينمايي وجود دارد، اشاره و تاكيد كرد: اشكالاتي در قصه پردازي و ساختار فيلمنامه ملك سليمان نبي وجود دارد اما بايد بدانيم در فيلم هايي كه مسائل قرآني و يا ديني را مطرح مي كنند نمي توان به راحتي دخل و تصرف كرد.
فيلم سينمايي ملك سليمان نبي هم اكنون در سينماهاي سراسر كشور در حال اكران است

Link: http://www.irna.ir/NewsShow.aspx?NID=30023388

0 Comments نـظــر:

Post a Comment