Davoud Rasoulian

Oct 20, 2010
داوود رسولیان درگفتگو با خبرگزاری سینمای ایران:
متخصصان جلوه های ویژه ایران از پس "ملک سلیمان" 2 و3 برخواهند آمد

داوود رسولیان اولین مسئول جلوه های ویژه سینمای ایران، جلوه های ویژه میدانی و کامپیوتری فیلم "ملک سلیمان" را بی نقص و درحد استاندارد جهانی اعلام کرد.

داوود رسولیان درگفتگوبا سینما پرس افزود: بسیارخوشحالیم که نمونه بی نقصی ازبه کارگیری جلوه های ویژه میدانی وکامپیوتری در فیلم " ملک سلیمان " وجود دارد.

وی ادامه داد: استفاده از متخصصان جلوه های ویژه خارجی در فیلم "ملک سلیمان" سبب توجه مسئولان سینمایی به توان و تکنیک بچه های ایرانی در این رشته خواهد شد و راه را برای برطرف ساختن برخی ازمشکلات و کمبودها دراین عرصه بازخواهد کرد. ضمن اینکه این فیلم به معنای نادیده گرفتن توان علمی و عملی متخصصان ایرانی جلوه های ویژه نیست.

مسئول جلوه های ویژه سریال " درچشم باد " اضافه کرد : اگر امکانات و هزینه ای که برای استفاده ازجلوه های ویژه میدانی و کامپیوتری درفیلم "ملک سلیمان" به کار رفته در اختیار بچه های ایرانی قرار بگیرد بدون شک متخصصان ایرانی قادرخواهند بود تمام جلوه های ویژه این فیلم را درحد استاندارد جهانی تولید کنند.

وی تصریح کرد: درحال حاضر توان علمی و تجربه متخصصان جلوه های ویژه ایران قادر خواهد بود "ملک سلیمان" 2 و3 و یا فیلمی با جلوه های ویژه شبیه به آن و یا بالاتر از آن را تولید کند.

رسولیان خاطرنشان کرد: زمانی که فیلم "ملک سلیمان" ساخته شد هنوز بچه های ایرانی به شجاعت انجام کارهای جلوه های ویژه کنونی نرسیده بودند و مصادیق این کار را نداشتند اما اکنون توان بچه های ایرانی به مراتب بالاترازقبل است

Link: http://cinemapress.ir/NSite/FullStory/News/?Id=10949

0 Comments نـظــر:

Post a Comment